Perspektive sjevera

U Galeriji AŽ, Atelieri Žitnjak, 2. 11. 2018. otvara se izložba ”Perspektive sjevera” poljske kustosice Marte Wróblewske. Objedinjujući recentne radove mlađih umjetnica iz Gdanjska, izložba predstavlja studiju slučaja grada na Baltiku, Gdanjska, povijesno rastrganog između Njemačke i Poljske, svjedoka i aktera ključnih događaja u povijesti suvremene Europe, stavljenog u širi kontekst postkomunističke Poljske.
Umjetnice: Dorota Nieznalska, Julia Kurek, Angelika Fojtuch, Julita Wójcik, Martyna Jastrzębska, Ania Witkowska.

Izložba se održava u okviru ovogodišnje suradnje između Gdańsk City Gallery i Ateliera Žitnjak/Gallery AŽ. Umjetnička organizacija Atelieri Žitnjak u okviru navedene suradnje održala je u Gdańsk City Gallery izložbu ”Centar Periferije”, koncem devetog mjeseca.

”Izložba obrađuje pojedine društvene, političke i povijesne aspekte koje pratimo u jednom određenom gradu, u jednoj određenoj zemlji. Dobrodošli u Gdanjsk u Poljskoj, nekad znan kao Danzig. Osnovali su ga pomorski kneževi i izgradili teutonski vitezovi, da bi njime potom zavladalo Poljsko kraljevstvo, a onda i Prusi. Nakon toga postao je slobodnim gradom, a potom iznova poljskim, više godina bivajući pod komunističkim režimom koji se upravo ondje i raspao – u lokalnom brodogradilištu,prilikom radničkog štrajka koji je predvodio LechWałęsa sa svojim pokretom Solidarnost. Te 1989. godine, rođen je vrli novi svijet mlade i gladne demokracije, velikih nada i nepostojećih granica. Grad slobode – to je bio službeni prikaz novorođene lokalne politike identiteta koja se netom gradila. Izložba „Perspektive sjevera“ dolazi iz ovoga grada na Baltičkom moru – povijesno rastrganog između Njemačke i Poljske, koji je svjedočio prijelomnim trenucima u povijesti suvremene Europe poput izbijanja 2. svjetskog rata ili pada komunizma – smještenog u širi kontekst postkomunističke Poljske. Odabrani umjetnici, čvrsto (po)vezani s Gdanjskom i formirani duhom mjesta, suočavaju se sa njegovom zamršenom poviješću – također iz šire perspektive cjelokupne zemlje i nacije – te s njegovim mnogostrukim aspektima i preklapajućim identitetima, ali najviše s načinima na koje se ta nova neograničena demokracija – produkt slobode koju je generacija njihovih roditelja tako teško izborila – danas koristi i shvaća, te potiče na razmišljanje o trenutnom stanju svijesti i senzibilitetu suvremene poljske (a možda i pokoje druge) nacije općenito. ”
/kustosica izložbe, Marta Wróblewska/
Marta Wroblewska, povjesničarka umjetnosti, filolog, menadžer u kulturi, kustosica, likovna kritičarka; doktorant na Institutu povijesti umjetnosti Sveučilišta u Gdanjsku. Radi kao kustosica u od 2013. godine u Gdańsk City Gallery, od 2014. godine voditeljice galerije Günter Grass u Gdanjsku . Autorica brojnih tekstova za kataloge izložbi i umjetničkih časopisa. Živi i radi u Gdanjsku.

”The Northern perspective” exhibition, by Polish curator Marta Wróblewska, will be open in Gallery AŽ at November 2, 2018. Combining recent works by younger artists from Gdansk, the exhibition presents a case study of the Baltic Sea city, Gdansk, historically torn between Germany and Poland, witnesses and actors of key events in the history of contemporary Europe, placed in the wider context of post-communist Poland.
Artists: Dorota Nieznalska, Julia Kurek, Angelika Fojtuch, Julita Wójcik, Martyna Jastrzębska, Ania Witkowska.

The exhibition ”The Northern Perspective” is part of artistic collaboration between and Atelier Zitnjak / Gallery AŽ in 2018. In the framework of that cooperation, Artistic organization Ateliers Zitnjak held in Gdańsk City Gallery the exhibition ”The Center of The Periphery”, at the end of September.

‘’The exhibition brings up certain social, political and historical aspects which can be traced in a particular city belonging to a particular country. Welcome to Gdańsk in Poland. Formerly Danzig. Established by Pomeranian Princes, developed by Teutonic Knights, then subordinate to the Polish Royal Crown, afterwards under the Prussian rule, then a Free City, then again Polish city facing long years of communist regime which fell apart just there – in the local shipyard during workers’ strikes led by Lech Wałęsa and the Solidarity Movement. A brave new world as it became after 1989, with young and hungry democracy, huge hope and no limits. A city of freedom – that is at least the official image of the fresh local identity politics that is being born and constructed. The exhibition “The Northern Perspective” stems from thiscity by the Baltic Sea, historically torn between Germany and Poland, a witness to pivotal events in the history of contemporary Europe, like the outbreak of WWII or the fall of communism, put in a wider context of the post-communist Poland. The selected artists, strongly connected and associated with Gdańsk, shaped by its genius loci, confront the intricate history of the city, also in the broader perspective of the whole country and its nation, their multiple facets and overlapping identities, but most of all the ways the new unconstrained democracy given by the freedom for which their parents’ generation fought so hard, is now being used and understood, making us think about the present state of minds and sensitivity of contemporary Polish(and perhaps not only Polish) nations in general. ‘’
/curator, Marta Wróblewska/
art historian, philologist, culture manager, curator, art critic; doctorate candidate at the History of Art Institute of the University of Gdańsk/Poland. Working as a curator in Gdańsk City Gallery since 2013, since 2014 the head of Günter Grass Gallery in Gdańsk (branch of Gdańsk City Gallery). Author of numerous texts for exhibition catalogues and art magazines. Lives and works in Gdańsk / Poland
Marta Wróblewska, art historian, philologist, culture manager, curator, art critic; doctorate candidate at the History of Art Institute of the University of Gdańsk/Poland. Working as a curator in Gdańsk City Gallery since 2013, since 2014 the head of Günter Grass Gallery in Gdańsk (branch of Gdańsk City Gallery). Author of numerous texts for exhibition catalogues and art magazines. Lives and works in Gdańsk / Poland

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!